Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 21160004 Založení zeleně v okolí 5 BD na ul. Na Kopcích a Kremláčkova v Třebíči
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 22.09.2021 10:00
Ev. č. 21160005 Zahradně architektonické řešení okolí kostela sv. Václava a sv. Ludmily
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 22.09.2021 10:00
Ev. č. 21120001 Tisk periodika Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč
podlimitní Příjem nabídek 19.08.2021 24.09.2021 10:00
Ev. č. 21160003 Rozvoj rekreačního potencionálu okolí rybníka Kuchyňka - mobiliář - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 30.08.2021 10:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Kamery
podlimitní Hodnocení 02.08.2021 31.08.2021 10:00
Ev. č. 21160001 - Kontejnerová stání
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 16.08.2021 10:00
Ev. č. 21030014 - Stavební úpravy průchodu domu na Karlově náměstí č.p. 103/54 v Třebíči -průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 13.08.2021 10:00
Ev. č. 21030016 Sociální zařízení, Podzámecká niva, Třebíč - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 19.07.2021 17:00
Ev. č. 21170015 Stavební úpravy ul. Brněnská, Třebíč pro realizaci opatření pro cyklisty - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 22.07.2021 14:00
Ev. č. 21160002 Rozvoj rekreačního potencionálu okolí rybníka Kuchyňka - plovoucí pontony - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 12.07.2021 17:00
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2021 - Objednávka č. 17099106921
podlimitní Zadáno 21.06.2021 21.06.2021 08:00
Oprava kanceláří a WC ve 2.N.P autobusového nádraží Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 02.07.2021 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – II. etapa
nadlimitní Zadáno 14.06.2021 15.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››