Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2021 - Objednávka č. 17099072621
podlimitní Zadáno 03.05.2021 03.05.2021 08:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – Křižovatky
podlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 03.06.2021 10:00
Úprava dopravního řešení křižovatky u Jejkovské brány, Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2021 25.05.2021 10:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 02.06.2021 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa
nadlimitní Hodnocení 08.04.2021 10.05.2021 10:00
Ev. č. 21030008 Víceúčelové hřiště Třebíč - Pocoucov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2021 26.04.2021 10:00
Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 14.04.2021 10:00
Ev. č. 21030006 - STAVEBNÍ OPRAVY DOMU Č. P. 370/12 NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2021 29.03.2021 12:00
Ev. č. 21030004 - PD DPS ZŠ Týnská - dostavba tělocvičny, Třebíč - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 16.03.2021 11:00
Třebíč - průmyslová zóna sever - Rafaelova - II. etapa, okružní křižovatka
podlimitní Zadáno 25.02.2021 17.03.2021 10:00
Ev. č. 21170003 "Přeznačení Třebíč II. etapa" - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 04.03.2021 23:59
Ev. č. 21070001 Restaurování kulturní památky - sousoší sv. Cyrila a Metoděje včetně soklové architektury na Karlově náměstí (Vnitřní Město) v Třebíči - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2021 26.02.2021 12:00
Parkoviště ul. Račerovická - Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2021 01.03.2021 10:00
Ev. č. 21030005 - OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V 1. NP PAVILONU I. STUPNĚ ZŠ TŘEBÍČ, KPT. JAROŠE Č. P. 836 - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 15.02.2021 12:00
Třebíč - ulice Táborská
podlimitní Zadáno 29.01.2021 18.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››