Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lávka na Polance, Třebíč
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 26.07.2024 10:00
Oprava lávky v Hasskově zahradě, Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2024 11.07.2024 10:00
Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), Třebíč
podlimitní Hodnocení 20.06.2024 16.07.2024 10:00
Výstavba VO cyklostezka Polanka - Poušov II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2024 01.07.2024 10:00
Oprava cesty Nad Babou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2024 01.07.2024 10:00
Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
podlimitní Hodnocení 13.06.2024 08.07.2024 10:00
Audiovizuální technika pro zasedací místnost MěÚ Třebíč
podlimitní Vyhodnoceno 13.06.2024 08.07.2024 09:00
MěÚ Třebíč, rekonstrukce zasedací místnosti č. 211
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2024 24.06.2024 09:00
Dodávky výpočetní techniky pro DSŘ
nadlimitní Zadáno 21.05.2024
Rekonstrukce veřejného osvětlení - obec Třebíč – Nehradov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2024 23.05.2024 10:00
Ev. č. 24030016 - Stavební opravy chodby a zpevněné plochy u MŠ Třebíč, Obránců míru 491 v Třebíči - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2024 04.06.2024 12:00
Revitalizace zámeckého parku v Třebíči - I. etapa
podlimitní Zadáno 19.04.2024 16.05.2024 10:00
Ev. č. 24170005 Výměna písku v pískovištích 2024 - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 11.04.2024 09:00
Ev. č. 24030012 - ZŠ T. G. Masaryka, Komenského 61/6, Třebíč - oprava střechy tělocvičny - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2024 22.04.2024 12:00
Ev.č. 24120002 - PD veřejného prostranství u pobočky MK na ul. Modřínová - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2024
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››