Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 22030019 Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč - dokumentace pro společné řízení - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 11.02.2022 12:00
Ev. č. 22170003 - Kamerový systém na parkovišti Karlovo nám. - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 10.02.2022 10:00
Ev. č. 22030003 Oprava bytů v bytovém domě na ul. Fr. Hrubína č. p. 708 a č. p. 709, Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 14.02.2022 10:00
Ev. č. 22030001 - Revitalizace návesního rybníka, k. ú. Budíkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 16.02.2022 10:00
Ev. č. 22030002 - Revitalizace rybníka p. č. 1394
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 16.02.2022 10:00
Ev. č. 22030006 - Generální oprava elektroinstalace v MŠ Třebíč, ul. Bartuškova 886
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 25.02.2022 10:00
Ev. č. 22030004 Úprava podkroví ZŠ T. G. Masaryka, Komenského nám. 61/6 v Třebíči - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2022 19.01.2022 17:00
Ev. č. 22070001 Socha T. G. Masaryka - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2022 13.01.2022 17:00
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč – jih
nadlimitní Zadáno 25.11.2021 04.01.2022 10:00
Ev. č. 21030022 Bytový dům na ul. Modřínová - TDS - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 12.11.2021 12:00
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2022
podlimitní Zadáno 21.10.2021 09.11.2021 11:00
Ev. č. 21030020 Snížení energetické náročnosti bytového domu na ul. Spojenců 184/55, Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2021 15.11.2021 10:00
Ev. č. 21160004 Založení zeleně v okolí 5 BD na ul. Na Kopcích a Kremláčkova v Třebíči
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2021 22.09.2021 10:00
Ev. č. 21120001 Tisk periodika Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2021 29.09.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››