Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2022 - Objednávka č. 17099103522
podlimitní Zadáno 31.05.2022 31.05.2022 09:00
Ev. č. 22181003 - Pořízení 24 ks notebooků - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2022 07.06.2022 12:00
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
nadlimitní Vyhodnoceno 25.05.2022 28.06.2022 10:00
Křižovatka Jejkovská brána x B. Václavka x S. Osovského x Soukenická
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 06.06.2022 10:00
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2022 - Objednávka č. 17099081322
podlimitní Zadáno 02.05.2022 02.05.2022 14:00
Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu - vybudování zázemí u památek UNESCO na Podzámecké nivě
podlimitní Zadáno 25.04.2022 17.05.2022 10:00
Ev. č. 22070002 - Restaurování soklové architektury barokních soch - sousoší sv. Jana Nepomuckého a sousoší Piety (zámek, bývalý klášter s bazilikou sv. Prokopa, z toho jen část: přístupový mostek k zámku) - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 25.04.2022 12:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – III. etapa
podlimitní Zadáno 11.04.2022 29.04.2022 10:00
Ev. č. 22160002 Vymytí a dezinfekce vnitřních a vnějších ploch odpadových nádob na tříděný odpad - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 27.04.2022 10:00
Ev. č. 22170005 Strojní čištění dešťových vpustí v roce 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 26.04.2022 10:00
Ev. č. 22160001 - Kontejnerová stání
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 21.04.2022 10:00
Ev. č. 22170008 Novostavba chodníku podél sil. II/351 v obci Račerovice - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 29.04.2022 13:00
Ev. č. 22030028 Odkanalizování MČ Slavice - PD pro územní a stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 13.04.2022 17:00
Pořízení pronájmu licencí, předplatné podpory pro trvalé licence a předplatné technické podpory na fyzická zařízení (hardware)
podlimitní Zadáno 24.03.2022 11.04.2022 10:30
Ev. č. 22030020 Dětské hřiště Libušino údolí, Třebíč - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2022 06.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››