Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 23160001 Oprava 26 ks vegetačních kontejnerů na Svojsíkově nábřeží - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2023
Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč
nadlimitní Vyhodnoceno 23.11.2023 15.02.2024 10:00
Cyklostezka Třebíč – Vladislav, I. etapa
podlimitní Zadáno 16.11.2023 05.12.2023 10:00
Ev. č. 23070003 Sanace vlhkého zdiva kapličky sv. Petra a Pavla v Třebíči - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2023
Regenerace sídliště – Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
podlimitní Zadáno 08.11.2023 27.11.2023 10:00
Ev. č. 23030031 - HALA L. POKORNÉHO, FÜGNEROVA 1226 – VÝMĚNA PALUBKOVÉ PODLAHY
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2023 30.11.2023 10:00
Ev. č. 23053004 - Generel odvodnění města Třebíče - levý břeh - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2023
ev. č. 23053002 - Veřejná prostranství Na Kopcích - poradenské služby - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2023
Ev. č. 23053003 - Změna č. 2b Územního plánu Třebíč - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2023
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči
nadlimitní Zadáno 09.10.2023 07.12.2023 10:00
Ev. č. 23030030 - REKONSTRUKCE VÝTAHU FÓRUM, Masarykovo nám. 1313, Třebíč - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2023 11.10.2023 14:00
Ev. č. 23150005 Poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2023
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Třebíč – opakované zadání
nadlimitní Zadáno 17.08.2023 18.09.2023 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2024
nadlimitní Zadáno 03.08.2023 03.08.2023 08:00
Ev. č. 23030025 Park Kremláčkova, Třebíč - projektová dokumentace - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2023
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››