Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Užívání softwarových produktů společnosti ESRI - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2019 19.09.2019 14:00
Správa bytového fondu, nebytových prostor a ubytovny ve vlastnictví města Třebíče
nadlimitní Zadáno 15.08.2019 20.09.2019 10:00
Ev. č. 19160003 Stavební úpravy sportovního areálu Třebíč, Okružní, SO 04 vegetační úpravy - dokončovací a rozvojová péče - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 01.08.2019 14:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Třebíč
podlimitní Zadáno 01.07.2019 22.07.2019 10:00
Ev. č. 19030023 - Bytový dům na ulici Modřínová - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 11.07.2019 10:00
Ev. č. 19053003 Revitalizace zámeckého parku v Třebíči - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 17:00
LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura
podlimitní Zadáno 03.06.2019 08.07.2019 11:00
Ev. č. 19030018 Kašna na Karlově náměstí v Třebíči - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 20.06.2019 14:00
Ev. č. 19170013 Cyklostezka Třebíč - Vladislav, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 19.06.2019 08:00
Ev. č. 19053004 Geoexpozice - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 06.05.2019 17:00
Třebíč, Říční lázně Polanka, celková oprava budovy s převlékárnami, 4. - 6. etapa
podlimitní Zadáno 08.03.2019 27.03.2019 13:00
Ev. č. 19030005 Oprava a odbahnění Návesního rybníka, k. ú. Ptáčov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 22.02.2019 10:00
Ev. č. 19030004 Oprava a odbahnění Návesního rybníka, k. ú. Pocoucov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 22.02.2019 10:00
Ev. č. 19030008 Třebíč - průmyslová zóna sever - Rafaelova - II. etapa - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2019 31.01.2019 10:00
Ev. č. 18030038 Rekonstrukce ul. Křížová - projektová dokumentace pro územní řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 25.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016