Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 23030012 Sportovně rekreační areál Bažantnice, Třebíč - projektová dokumentace - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023
Ev. č. 23030010 - Zadní synagoga v Třebíč, Blahoslavova 132/43 - oprava soc. zařízení - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2023 13.03.2023 12:00
Ev. č. 23030015 Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč - technický dozor stavby - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2023
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2023
podlimitní Zadáno 16.02.2023 06.03.2023 10:00
Ev. č. 23170005 Smlouva o zapojení města Třebíč do pilotního projektu sdílených kol - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 23.02.2023 14:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Kamery - opakované zadání
podlimitní Zadáno 09.02.2023 28.03.2023 10:00
Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč
podlimitní Zadáno 25.01.2023 28.02.2023 10:00
Ev. č. 23030003 Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč - projektová dokumentace - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2023 16.01.2023 17:00
Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu – hvězdárna Třebíč – stavební část
podlimitní Zadáno 22.12.2022 18.01.2023 10:00
Rekonstrukce ul. Nerudova, Třebíč
podlimitní Zadáno 02.12.2022 10.01.2023 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 08.11.2022 08.11.2022 08:00
Ev. č. 22180006 Příkazní smlouva na poskytování daňového poradenství - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2022
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Křižovatky - opakované zadání
podlimitní Zadáno 12.09.2022 26.10.2022 10:00
SSZ Křižovatka ul. 9. května - Račerovická - U Kuchyňky - U Obůrky
podlimitní Zadáno 12.09.2022 26.10.2022 10:00
Ev. č. 22120004 Distribuce periodika Třebíčský zpravodaj - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2022 22.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››