Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk a distribuce periodika Třebíčský zpravodaj
podlimitní Zadáno 04.07.2023 17.08.2023 10:00
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2023 15.08.2023 10:00
Ev. č. 23170011 Přeložka CS č. 26 - Výčapy, zpracování vyhledávací studie - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023
Ev. č. 23030024 Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích - projektová dokumentace - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023
Most v Poušově
podlimitní Zadáno 13.06.2023 29.06.2023 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí
nadlimitní Vyhodnoceno 12.06.2023 29.09.2023 10:00
Ev. č. 23030021 Regenerace sídliště Za Rybníkem, Třebíč - Borovina, etapa E (PD) - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2023
Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč – dokončení
podlimitní Zadáno 06.04.2023 26.04.2023 10:00
Ev. č. 23030016 Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč - záchranný archeologický výzkum - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023
Ev. č. 23170004 Lokalita Na Kopích, zóna 30 - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023
Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč
podlimitní Zadáno 08.03.2023 06.04.2023 10:00
Ev. č. 23030011 Sportovně rekreační areál Zámiš, Třebíč - projektová dokumentace - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023
Ev. č. 23030012 Sportovně rekreační areál Bažantnice, Třebíč - projektová dokumentace - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023
Ev. č. 23030015 Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč - technický dozor stavby - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2023
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2023
podlimitní Zadáno 16.02.2023 06.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››