Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč
nadlimitní Příjem nabídek 23.11.2023 03.01.2024 10:00
Cyklostezka Třebíč – Vladislav, I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2023 05.12.2023 10:00
Regenerace sídliště – Třebíč, Václavské náměstí, 2. etapa
podlimitní Hodnocení 08.11.2023 27.11.2023 10:00
Ev. č. 23030031 - HALA L. POKORNÉHO, FÜGNEROVA 1226 – VÝMĚNA PALUBKOVÉ PODLAHY
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2023 30.11.2023 10:00
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2023 07.12.2023 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí
nadlimitní Hodnocení 12.06.2023 29.09.2023 10:00
všechny zakázky