Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 17030030 Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2017 15.12.2017 09:00
Chráněné bydlení na ulici Demlova v Třebíči
podlimitní Příjem nabídek 27.11.2017 14.12.2017 13:00
Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči-Poušově vč. mostku přes náhon - I. etapa - opakované zadání
podlimitní Hodnocení 03.11.2017 07.12.2017 10:00
ev. č. 17030027 - OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2017 30.11.2017 13:00
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.10.2017 03.11.2017 10:00
Ev. č. 17120001 Tisk periodika Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.10.2017 03.11.2017 10:00
Ev. č. 17180006 Elektromobil pro město Třebíč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2017 05.10.2017 09:00
Ev.č. 17180004 Nákup nového dopravního automobilu do vybavení JPO, město Třebíč - místní část Slavice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 20.07.2017 23:59
Ev.č. 17180003 Nákup nového dopravního automobilu do vybavení JPO, město Třebíč - místní část Budíkovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 20.07.2017 23:59
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče
nadlimitní Vyhodnoceno 07.04.2017 03.05.2017 10:00
všechny zakázky