Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev.č. 17180002 - Rekonstrukce osobního výtahu v budově "C" Městského úřadu Třebíč, Masarykovo nám. 116/6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2017 15.05.2017 10:00
ev. č. 17030015 - ZŠ TŘEBÍČ, ul. TÝNSKÁ č. p. 821/8 - výměna podlahy v kuchyni
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2017 19.05.2017 12:00
ev. č. 17030013 - ZŠ HORKA-DOMKY – výměna části oplocení areálu školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2017 19.05.2017 12:00
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče
nadlimitní Příjem nabídek 07.04.2017 03.05.2017 10:00
Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Čeloudova a Hartmanova, et. B2
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2017 03.05.2017 12:30
ev. č. 17030012 - Centrální jídelna Třebíč - výměna střešní povlakové krytiny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2017 04.05.2017 12:00
ev. č. 17030011 - ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích č. p. 342 - výměna osvětlení ve třídách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2017 04.05.2017 12:00
ev. č. 17030009 - Městská knihovna, ul. Hasskova č. p. 102 - výměna oken ve dvorní (západní) fasádě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2017 04.05.2017 12:00
ev. č. 17030008 - KD Slavice - výměna vlysové podlahy v sále
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2017 04.05.2017 12:00
ev. č. 17030003 - Oprava soc. zařízení ve sportovní hale L. Pokorného na ul. Fügnerova č. p. 1226 v Třebíči – 4. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2017 18.04.2017 12:00
ev. č. 17030005 - OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2017 18.04.2017 12:00
ev. č. 17030006 - LAGUNA - VÝMĚNA PROSKLENÉ STĚNY MEZI BAZÉNEM A RELAXAČNÍ ZÓNOU
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2017 20.04.2017 10:00
ev. č. 17030004 - OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ V ODDĚLENÍ 1 V 1. NP OBJEKTU MŠ TŘEBÍČ NA UL. OBR. MÍRU 491 V TŘEBÍČI
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2017 18.04.2017 12:00
Ev.č. 17180001 Výměna výplní otvorů v budově "CO" v objektu MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. 116/6
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2017 13.04.2017 10:00
Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč
podlimitní Vyhodnoceno 13.03.2017 29.03.2017 13:00
všechny zakázky