Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 17030020 Rekonstrukce osvětlení v prostorách galerie Malovaného domu, Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2017 17.07.2017 09:00
Ev. č. 17030014 Oprava a odbahnění Račerovického rybníka
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2017 19.06.2017 09:00
ev. č. 17030019 - Centrální jídelna Třebíč - výměna střešní povlakové krytiny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2017 02.06.2017 12:00
Ev. č. 17170004 Rekonstrukce inženýrských sítí města Třebíče na ul. Bráfova - I. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2017 24.05.2017 12:00
Ev.č. 17180002 - Rekonstrukce osobního výtahu v budově "C" Městského úřadu Třebíč, Masarykovo nám. 116/6
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2017 15.05.2017 10:00
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče
nadlimitní Hodnocení 07.04.2017 03.05.2017 10:00
všechny zakázky