Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 16.09.2022 10:00
Ev. č. 22170017 Oprava chodníku na ul. Spojenců, Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 22.08.2022 10:00
Ev. č. 22030034 - Fórum - rekonstrukce EPS a ER
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 29.08.2022 12:00
Ev. č. 22180005 Výměna výplní otvorů v budově B, ll. NP, MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 103/54
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2022 12.08.2022 23:59
Ev. č. 22170016 Administrace veřejné zakázky "Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí" - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2022 04.08.2022 10:00
Ev. č. 22170015 Opravy cyklotrasy č. 26 Jihlava - Třebíč - Raabs
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2022 19.07.2022 10:00
Ev. č. 22030030 - VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT OCELOKOLNY V MÍSTNÍ ČÁSTI TŘEBÍČE - PTÁČOVĚ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2022 11.07.2022 10:00
Ev. č. 22180004 Nákup nového dopravního automobilu pro vybavení jednotky SDH, město Třebíč - MČ Ptáčov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2022 15.06.2022 23:59
Ev. č. 22180003 Nákup nového dopravního automobilu pro vybavení jednotky SDH, město Třebíč - MČ Pocoucov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2022 15.06.2022 23:59
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
nadlimitní Vyhodnoceno 25.05.2022 28.06.2022 10:00
všechny zakázky