Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mateřské školy Třebíč - vzduchotechnika
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2018 15.03.2018 11:00
Mateřské školy Třebíč - zateplení
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2018 15.03.2018 10:00
Ev. č. 18030004 - ZŠ a MŠ Třebíč, ul. Bartuškova č. p. 700/20 - výměna podlahy v kuchyni
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2018 23.03.2018 12:00
Ev. č. 18030003 - ZŠ Třebíč, ul. Týnská č. p. 821/8 - výměna podlahy v kuchyni
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2018 23.03.2018 12:00
Komunitní centrum Moravia, Třebíč
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2018 05.03.2018 13:00
Výměna oken a dveří Fórum – II. etapa
podlimitní Hodnocení 25.01.2018 14.02.2018 12:30
Stavební úpravy ulice Horova v Třebíči - Borovině
podlimitní Vyhodnoceno 11.01.2018 31.01.2018 12:30
Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova, Třebíč
podlimitní Vyhodnoceno 02.01.2018 18.01.2018 10:00
Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči-Poušově vč. mostku přes náhon - I. etapa - opakované zadání
podlimitní Vyhodnoceno 03.11.2017 07.12.2017 10:00
Ev.č. 17180004 Nákup nového dopravního automobilu do vybavení JPO, město Třebíč - místní část Slavice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 20.07.2017 23:59
Ev.č. 17180003 Nákup nového dopravního automobilu do vybavení JPO, město Třebíč - místní část Budíkovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 20.07.2017 23:59
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče
nadlimitní Vyhodnoceno 07.04.2017 03.05.2017 10:00
všechny zakázky