Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 17180005 Elektromobil pro město Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2017 18.08.2017 09:00
Ev. č. 17170007 Rekonstrukce ulice Kubišova v Třebíči - Etapa 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2017 21.08.2017 09:00
Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči-Poušově vč. mostku přes náhon – 1.etapa
podlimitní Hodnocení 21.07.2017 09.08.2017 10:00
Koupaliště Polanka - Třebíč, stavební úpravy skokanského bazénu
podlimitní Hodnocení 17.07.2017 07.08.2017 12:30
Opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Třebíč
podlimitní Hodnocení 17.07.2017 03.08.2017 11:00
Ev.č. 17180004 Nákup nového dopravního automobilu do vybavení JPO, město Třebíč - místní část Slavice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 20.07.2017 23:59
Ev.č. 17180003 Nákup nového dopravního automobilu do vybavení JPO, město Třebíč - místní část Budíkovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 20.07.2017 23:59
Ev. č. 17030020 Rekonstrukce osvětlení v prostorách galerie Malovaného domu, Třebíč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2017 17.07.2017 09:00
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče
nadlimitní Vyhodnoceno 07.04.2017 03.05.2017 10:00
všechny zakázky