Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 19170019 Budování dopravních kamer na vybraných křižovatkách v Třebíči - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2019 07.08.2019 10:00
Pořízení nového technologického centra
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2019 07.08.2019 10:00
Komunitní centrum Moravia, Třebíč - interiéry
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2019 07.08.2019 13:00
Ev. č. 19030017 - Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, etapa I
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2019 19.07.2019 10:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Třebíč
podlimitní Hodnocení 01.07.2019 22.07.2019 10:00
Ev. č. 19070001 Nákup a modernizace knižního fondu pro školy zapojené v projektu MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009109
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 16.07.2019 10:00
ev. č. 19030019 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP OBJEKTU NA ULICI OKRUŽNÍ 963/5 – PRO KNIHOVNU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2019 15.07.2019 12:00
Ev. č. 19170015 Parkoviště v ul. Revoluční, Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 10.07.2019 08:30
LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura
podlimitní Hodnocení 03.06.2019 08.07.2019 11:00
Ev. č. 19170013 Cyklostezka Třebíč - Vladislav, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2019 19.06.2019 08:00
Kašna na Karlově náměstí v Třebíči
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 29.03.2018 21.05.2018 17:00
všechny zakázky