Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2017 03.11.2017 10:00
Ev. č. 17120001 Tisk periodika Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2017 03.11.2017 10:00
Dodávka 50 pracovních počítačových stanic (PC)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2017 18.10.2017 10:00
Obytná lokalita Na Kopcích, Třebíč – sektor R2-R3 Technická a dopravní infrastruktura
podlimitní Hodnocení 25.09.2017 16.10.2017 12:30
Ev. č. 17170009 Rekonstrukce a prodloužení VO v Libušině údolí, Třebíč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2017 10.10.2017 10:00
Ev. č. 17180006 Elektromobil pro město Třebíč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2017 05.10.2017 09:00
Ev.č. 17180004 Nákup nového dopravního automobilu do vybavení JPO, město Třebíč - místní část Slavice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 20.07.2017 23:59
Ev.č. 17180003 Nákup nového dopravního automobilu do vybavení JPO, město Třebíč - místní část Budíkovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 20.07.2017 23:59
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče
nadlimitní Vyhodnoceno 07.04.2017 03.05.2017 10:00
všechny zakázky