Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava kanceláří a WC ve 2.N.P autobusového nádraží Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 02.07.2021 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – II. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2021 15.07.2021 10:00
Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči - opakované zadání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2021 21.06.2021 10:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – Křižovatky
podlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 19.07.2021 10:00
Úprava dopravního řešení křižovatky u Jejkovské brány, Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2021 14.06.2021 10:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
nadlimitní Hodnocení 09.04.2021 02.06.2021 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa
nadlimitní Hodnocení 08.04.2021 10.05.2021 10:00
všechny zakázky