Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Palackého, ul. Palackého 444/2
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2019 07.10.2019 10:00
Ev. č. 19170024 - Oprava místní komunikace v místní části města Třebíče - Sokolí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2019 30.09.2019 09:00
Chodník ul. Velkomeziříčská, Třebíč – 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 30.09.2019 10:30
Ev. č. 19170020 - Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny Židy
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2019 17.09.2019 10:00
Parkování na ul. Jindřichova, Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2019 16.09.2019 15:00
Správa bytového fondu, nebytových prostor a ubytovny ve vlastnictví města Třebíče
nadlimitní Hodnocení 15.08.2019 20.09.2019 10:00
ev. č. 19030024 - HFK Třebíč, Janáčkovo stromořadí 158 - podzemní nádrže na vodu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2019 30.08.2019 12:00
Ev. č. 19170019 Budování dopravních kamer na vybraných křižovatkách v Třebíči - I. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2019 07.08.2019 10:00
Pořízení nového technologického centra
podlimitní Hodnocení 19.07.2019 16.08.2019 10:00
LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura
podlimitní Vyhodnoceno 03.06.2019 08.07.2019 11:00
Kašna na Karlově náměstí v Třebíči
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 29.03.2018 21.05.2018 17:00
všechny zakázky