Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Sportovní, Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 26.04.2021 10:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 11.05.2021 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 08.04.2021 10.05.2021 10:00
Ev. č. 21030008 Víceúčelové hřiště Třebíč - Pocoucov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 26.04.2021 10:00
Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2021 14.04.2021 10:00
Třebíč - průmyslová zóna sever - Rafaelova - II. etapa, okružní křižovatka
podlimitní Vyhodnoceno 25.02.2021 17.03.2021 10:00
všechny zakázky