Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna svítidel ve vybraných lokalitách města Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2018 10.09.2018 10:00
VZMR ev.č. 18181003 - Dodávka 43 notebooků pro město Třebíč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2018 12.09.2018 10:00
ev. č. 18030031 - OPRAVA WC AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2018 19.09.2018 10:00
Připojení podchodu Sucheniova na MKDS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2018 22.08.2018 09:00
Ev.č. 18180001 - Rekonstrukce osobního výtahu v budově Karlovo náměstí - průchod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2018 08.06.2018 10:00
Kašna na Karlově náměstí v Třebíči
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 29.03.2018 21.05.2018 17:00
všechny zakázky