Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Křižovatka Jejkovská brána x B. Václavka x S. Osovského x Soukenická
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 23.05.2022 10:00
Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu - vybudování zázemí u památek UNESCO na Podzámecké nivě
podlimitní Hodnocení 25.04.2022 17.05.2022 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – III. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 11.04.2022 29.04.2022 10:00
Ev. č. 22170005 Strojní čištění dešťových vpustí v roce 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2022 26.04.2022 10:00
Pořízení pronájmu licencí, předplatné podpory pro trvalé licence a předplatné technické podpory na fyzická zařízení (hardware)
podlimitní Vyhodnoceno 24.03.2022 11.04.2022 10:30
Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč
podlimitní Vyhodnoceno 18.03.2022 05.04.2022 10:00
Zpracování SEA a doplňujících studií - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2022 01.03.2022 10:00
všechny zakázky