Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka na II/360 u NC STOP SHOP
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2022 11.07.2022 11:00
Rekonstrukce místní komunikace ul. Dělnické nám.
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2022 07.07.2022 11:00
Ev. č. 22170010 Administrace veřejné zakázky "Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2022 30.06.2022 12:00
Ev. č. 22030030 - VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT OCELOKOLNY V MÍSTNÍ ČÁSTI TŘEBÍČE - PTÁČOVĚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2022 11.07.2022 10:00
Ev. č. 22180004 Nákup nového dopravního automobilu pro vybavení jednotky SDH, město Třebíč - MČ Ptáčov
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2022 15.06.2022 23:59
Ev. č. 22180003 Nákup nového dopravního automobilu pro vybavení jednotky SDH, město Třebíč - MČ Pocoucov
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2022 15.06.2022 23:59
Ev. č. 22170009 Prodloužení VO v Týnském údolí (propoj mezi rybníky Baba a Vodovodní), Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2022 13.06.2022 10:00
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
nadlimitní Příjem nabídek 25.05.2022 28.06.2022 10:00
Křižovatka Jejkovská brána x B. Václavka x S. Osovského x Soukenická
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 06.06.2022 10:00
všechny zakázky