Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč
podlimitní Zadáno 19.08.2021 24.09.2021 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – II. etapa
nadlimitní Zadáno 14.06.2021 15.07.2021 10:00
Ev. č. 21053001 Změna č. 1 Územního plánu Třebíč - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2021 04.05.2021 14:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
nadlimitní Zadáno 09.04.2021 02.06.2021 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa
nadlimitní Zadáno 08.04.2021 10.05.2021 10:00
Ev. č. 21170014 Rozšíření informačního systému MP Manager o modul Parkovací karty a modul WEB shop - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 15.04.2021 08:00
Ev. č. 20053002 Regulační plán Vídeňský rybník - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 03.11.2020 14:00
Ev. č. 20181004 - Pořízení videokonferenčního zařízení - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2020 23.09.2020 23:59
Ev. č. 20030032 Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči - záchranný archeologický výzkum - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 14.07.2020 10:00
Ev. č. 20053001 Adaptační strategie města Třebíče na dopady změny klimatu - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 07.07.2020 11:00
Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči
nadlimitní Zadáno 12.06.2020 23.07.2020 10:00
Cyklostezka Třebíč - Vladislav, projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 29.06.2020 10:00
Ev. č. 20030027 - Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 08.06.2020 15.06.2020 08:00
Ev. č. 20030033 - Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči - technický dozor stavby - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 05.06.2020 13:00
Údržba veřejné zeleně na částech území města Třebíč – západ a místní části
nadlimitní Zadáno 27.01.2020 27.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››