Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Křižovatka Jejkovská brána x B. Václavka x S. Osovského x Soukenická
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 23.05.2022 10:00
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2022 - Objednávka č. 17099081322
podlimitní Zadáno 02.05.2022 02.05.2022 14:00
Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu - vybudování zázemí u památek UNESCO na Podzámecké nivě
podlimitní Hodnocení 25.04.2022 17.05.2022 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – III. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 11.04.2022 29.04.2022 10:00
Ev. č. 22160002 Vymytí a dezinfekce vnitřních a vnějších ploch odpadových nádob na tříděný odpad - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 27.04.2022 10:00
Ev. č. 22170005 Strojní čištění dešťových vpustí v roce 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2022 26.04.2022 10:00
Ev. č. 22160001 - Kontejnerová stání
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 21.04.2022 10:00
Pořízení pronájmu licencí, předplatné podpory pro trvalé licence a předplatné technické podpory na fyzická zařízení (hardware)
podlimitní Vyhodnoceno 24.03.2022 11.04.2022 10:30
Ev. č. 22030020 Dětské hřiště Libušino údolí, Třebíč - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2022 06.04.2022 10:00
Ev. č. 22030027 - MŠ Třebíč, Okružní 962 - oprava soc. zařízení provozních zaměstnanců - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 08.04.2022 08:00
Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč
podlimitní Vyhodnoceno 18.03.2022 05.04.2022 10:00
Ev. č. 22030025 - Sportovní areál ul. Manž. Curieových - LED obrazovka - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2022 30.03.2022 13:00
Ev. č. 22030026 Revitalizace zámeckého parku v Třebíči - PD pro provedení stavby - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 21.03.2022 17:00
Ev. č. 22030021 Výtah BD Na Kopcích 351, Třebíč - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 16.03.2022 17:00
Ev. č. 22030022 - ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 - výměna rozvodů požárního vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2022 21.03.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››