Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 19170019 Budování dopravních kamer na vybraných křižovatkách v Třebíči - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2019 07.08.2019 10:00
Pořízení nového technologického centra
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2019 07.08.2019 10:00
Komunitní centrum Moravia, Třebíč - interiéry
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2019 07.08.2019 13:00
Ev. č. 19030017 - Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, etapa I
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2019 19.07.2019 10:00
Ev. č. 19030022 - ZŠ T. G. M. TŘEBÍČ, KOMENSKÉHO NÁM. 61/6 - VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V UČEBNĚ FYZIKY - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 10.07.2019 08:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Třebíč
podlimitní Hodnocení 01.07.2019 22.07.2019 10:00
Ev. č. 19070001 Nákup a modernizace knižního fondu pro školy zapojené v projektu MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009109
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 16.07.2019 10:00
ev. č. 19030019 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP OBJEKTU NA ULICI OKRUŽNÍ 963/5 – PRO KNIHOVNU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2019 15.07.2019 12:00
Ev. č. 19170015 Parkoviště v ul. Revoluční, Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 10.07.2019 08:30
Ev. č. 19170018 Oprava MK Smetanův most, ul. Cyrilometodějská a Velkomeziříčská - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 27.06.2019 08:00
Ev. č. 19181001 Pořízení nového modulu IS GINIS - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 14:00
LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura
podlimitní Hodnocení 03.06.2019 08.07.2019 11:00
Ev. č. 19170013 Cyklostezka Třebíč - Vladislav, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2019 19.06.2019 08:00
Ev. č. 19030016 - ZŠ T. G. M. TŘEBÍČ, KOMENSKÉHO NÁM. 61/6 - VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V PROSTORÁCH ŠKOLY (PŘÍZEMNÍ PATRO) - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 13.06.2019 00:00
Ev. č. 19120002 Oprava a doplnění interaktivní expozice Cesty časem - procházky třebíčskou historií - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 12.06.2019 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››