Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky výpočetní techniky pro DSŘ
nadlimitní Zadáno 21.05.2024
Rekonstrukce veřejného osvětlení - obec Třebíč – Nehradov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2024 23.05.2024 10:00
Revitalizace zámeckého parku v Třebíči - I. etapa
podlimitní Hodnocení 19.04.2024 16.05.2024 10:00
Ev. č. 24170005 Výměna písku v pískovištích 2024 - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 11.04.2024 09:00
Ev. č. 24030012 - ZŠ T. G. Masaryka, Komenského 61/6, Třebíč - oprava střechy tělocvičny - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2024 22.04.2024 12:00
Ev.č. 24120002 - PD veřejného prostranství u pobočky MK na ul. Modřínová - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2024
Ev. č. 24030008 - Revitalizace zimního stadionu - TDS - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2024 27.03.2024 13:00
Ev. č. 24030011 - Výměna vodovodního potrubí v objektu Fórum, Masarykovo nám. 1313 - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2024 02.04.2024 12:00
Servis světelných signalizačních zařízení v Třebíči
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 29.03.2024 10:00
Ev. č. 24030004 - Oprava bytů v bytovém domě na ul. Myslbekova č. p. 594, Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2024 22.03.2024 09:00
Ev. č. 24030007 Centrální jídelna v Třebíči, Sirotčí 1341 - oprava 2 ks malých nákladních výtahů MB 100 - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2024 11.03.2024 14:00
Stavební úpravy Městské knihovny Třebíč, ul. Hasskova
podlimitní Zadáno 23.02.2024 12.03.2024 10:00
Ev. č. 24030002 - REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ V OBJEKTU MŠ TŘEBÍČ, UL. BARTUŠKOVA
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2024 12.03.2024 12:00
Ev. č. 24070001 Restaurování sochy sv. Václava vč. soklové architektury - II. etapa - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2024
Ev.č. 24120001 - Výroba a zajištění vysílání rozhlasových a obchodních sdělení - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2024
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››