Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 22070001 Socha T. G. Masaryka - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2022 13.01.2022 17:00
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč – jih
nadlimitní Zadáno 25.11.2021 04.01.2022 10:00
Ev. č. 21030022 Bytový dům na ul. Modřínová - TDS - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 12.11.2021 12:00
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2022
podlimitní Zadáno 21.10.2021 09.11.2021 11:00
Ev. č. 21030020 Snížení energetické náročnosti bytového domu na ul. Spojenců 184/55, Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2021 15.11.2021 10:00
Ev. č. 21160004 Založení zeleně v okolí 5 BD na ul. Na Kopcích a Kremláčkova v Třebíči
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2021 22.09.2021 10:00
Ev. č. 21120001 Tisk periodika Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč
podlimitní Zadáno 19.08.2021 24.09.2021 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – II. etapa
nadlimitní Zadáno 14.06.2021 15.07.2021 10:00
Ev. č. 21053001 Změna č. 1 Územního plánu Třebíč - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2021 04.05.2021 14:00
Ev. č. 21030012 Revitalizace plaveckého areálu na Polance - dokumentace pro společné řízení - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 26.05.2021 17:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
nadlimitní Zadáno 09.04.2021 02.06.2021 10:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa
nadlimitní Zadáno 08.04.2021 10.05.2021 10:00
Ev. č. 21170014 Rozšíření informačního systému MP Manager o modul Parkovací karty a modul WEB shop - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 15.04.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››