Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu – hvězdárna Třebíč – digitální planetárium
podlimitní Zadáno 19.04.2023 18.05.2023 11:00
Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč – dokončení
podlimitní Zadáno 06.04.2023 26.04.2023 10:00
Ev. č. 23170007 Generel a světelná studie VO - město Třebíč - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023
Ev. č. 23030016 Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč - záchranný archeologický výzkum - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023
Ev. č. 23170004 Lokalita Na Kopích, zóna 30 - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023
Ev. č. 23030019 Vnitřní úpravy budovy Fórum – PD pro společné územní a stavební povolení - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023
Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč
podlimitní Zadáno 08.03.2023 06.04.2023 10:00
Ev. č. 23030011 Sportovně rekreační areál Zámiš, Třebíč - projektová dokumentace - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023
Ev. č. 23030012 Sportovně rekreační areál Bažantnice, Třebíč - projektová dokumentace - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023
Ev. č. 23030010 - Zadní synagoga v Třebíč, Blahoslavova 132/43 - oprava soc. zařízení - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2023 13.03.2023 12:00
Ev. č. 23030015 Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč - technický dozor stavby - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2023
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2023
podlimitní Zadáno 16.02.2023 06.03.2023 10:00
Ev. č. 23170005 Smlouva o zapojení města Třebíč do pilotního projektu sdílených kol - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 23.02.2023 14:00
Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč
podlimitní Zadáno 25.01.2023 28.02.2023 10:00
Ev. č. 23030003 Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč - projektová dokumentace - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2023 16.01.2023 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››