Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 20030017 Rekonstrukce ul. Nerudova, Třebíč - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 22.01.2020 17:00
Plošné vysprávky místních komunikací
podlimitní Zadáno 23.12.2019 24.01.2020 11:00
Ev. č. 19110002 Pořízení nízkoemisního vozidla pro městskou policii Třebíč - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 29.11.2019 23:59
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2019 01.11.2019 10:00
Ev. č. 19120003 Tisk periodika Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2019 01.11.2019 10:00
Ev. č. 19170029 Prováděcí studie pro parkování na území města Třebíče - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2019 30.10.2019 17:00
MŠ Palackého, ul. Palackého 444/2
podlimitní Zadáno 16.09.2019 07.10.2019 10:00
Upgrade Firewallu - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2019 19.09.2019 14:00
Užívání softwarových produktů společnosti ESRI - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2019 19.09.2019 14:00
Správa bytového fondu, nebytových prostor a ubytovny ve vlastnictví města Třebíče
nadlimitní Zadáno 15.08.2019 20.09.2019 10:00
Ev. č. 19160003 Stavební úpravy sportovního areálu Třebíč, Okružní, SO 04 vegetační úpravy - dokončovací a rozvojová péče - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 01.08.2019 14:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Třebíč
podlimitní Zadáno 01.07.2019 22.07.2019 10:00
Ev. č. 19030023 - Bytový dům na ulici Modřínová - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 11.07.2019 10:00
Ev. č. 19053003 Revitalizace zámeckého parku v Třebíči - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 17:00
LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura
podlimitní Zadáno 03.06.2019 08.07.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››