Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení nového technologického centra
podlimitní Zadáno 19.07.2019 16.08.2019 10:00
Komunitní centrum Moravia, Třebíč - interiéry
podlimitní Zadáno 19.07.2019 07.08.2019 13:00
Ev. č. 19160003 Stavební úpravy sportovního areálu Třebíč, Okružní, SO 04 vegetační úpravy - dokončovací a rozvojová péče - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 01.08.2019 14:00
Ev. č. 19030026 - Obnova větrného mlýna - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2019 24.07.2019 17:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Třebíč
podlimitní Zadáno 01.07.2019 22.07.2019 10:00
Ev. č. 19070001 Nákup a modernizace knižního fondu pro školy zapojené v projektu MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009109
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 16.07.2019 10:00
Ev. č. 19030023 - Bytový dům na ulici Modřínová - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 11.07.2019 10:00
Ev. č. 19180001 Výměna výplní schodišťového prostoru v budově "C", Masarykovon nám. 116/6 - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2019 30.06.2019 23:59
Ev. č. 19053003 Revitalizace zámeckého parku v Třebíči - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 17:00
Ev. č. 19181001 Pořízení nového modulu IS GINIS - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 14:00
LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura
podlimitní Zadáno 03.06.2019 08.07.2019 11:00
Ev. č. 19030018 Kašna na Karlově náměstí v Třebíči - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 20.06.2019 14:00
Ev. č. 19053005 Architektonická studie - Národní dům žije celý den - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 17.06.2019 17:00
Ev. č. 19170013 Cyklostezka Třebíč - Vladislav, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 19.06.2019 08:00
Ev. č. 19120002 Oprava a doplnění interaktivní expozice Cesty časem - procházky třebíčskou historií - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 12.06.2019 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››