Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 23030028 Výměna výtahu BD Subakova 117/15, Třebíč - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2023
Ev. č. 23150005 Poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2023
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Třebíč – opakované zadání
nadlimitní Zadáno 17.08.2023 18.09.2023 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2024
nadlimitní Zadáno 03.08.2023 03.08.2023 08:00
Ev. č. 23030025 Park Kremláčkova, Třebíč - projektová dokumentace - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2023
Ev. č. 23030023 - Náhrada stávajících vzduchotechnických jednotek v aquaparku Laguna Třebíč – I. etapa - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2023 31.07.2023 10:00
Tisk a distribuce periodika Třebíčský zpravodaj
podlimitní Zadáno 04.07.2023 17.08.2023 10:00
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2023 15.08.2023 10:00
Ev. č. 23170011 Přeložka CS č. 26 - Výčapy, zpracování vyhledávací studie - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023
Ev. č. 23030024 Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích - projektová dokumentace - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023
Ev. č. 23053001 Změna č. 2a Územního plánu Třebíč - průzkum trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 27.06.2023 09:00
Most v Poušově
podlimitní Zadáno 13.06.2023 29.06.2023 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí
nadlimitní Hodnocení 12.06.2023 29.09.2023 10:00
Ev. č. 23030021 Regenerace sídliště Za Rybníkem, Třebíč - Borovina, etapa E (PD) - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2023
Ev. č. 23170008 Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), Třebíč - projektová dokumentace na stupni DÚR + DSP - přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2023
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››