Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace zimního stadionu v Třebíči
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 16.09.2022 10:00
Ev. č. 22170017 Oprava chodníku na ul. Spojenců, Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 22.08.2022 10:00
Ev. č. 22030034 - Fórum - rekonstrukce EPS a ER
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 29.08.2022 12:00
Ev. č. 22180005 Výměna výplní otvorů v budově B, ll. NP, MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 103/54
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2022 12.08.2022 23:59
Ev. č. 22170016 Administrace veřejné zakázky "Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí" - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2022 04.08.2022 10:00
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2022 - Objednávka č. 17099127922
podlimitní Zadáno 04.07.2022 07.07.2022 07:00
Ev. č. 22170015 Opravy cyklotrasy č. 26 Jihlava - Třebíč - Raabs
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2022 19.07.2022 10:00
Ev. č. 22181004 Připojení Domu dětí a mládeže Třebíč na Metropolitní síť města Třebíče
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 14.07.2022 10:00
Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka na II/360 u NC STOP SHOP
podlimitní Zadáno 21.06.2022 11.07.2022 11:00
Rekonstrukce místní komunikace ul. Dělnické nám.
podlimitní Zadáno 19.06.2022 11.07.2022 11:00
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2022 - Objednávka č. 17099118022
podlimitní Zadáno 17.06.2022 17.06.2022 09:00
Ev. č. 22030030 - VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT OCELOKOLNY V MÍSTNÍ ČÁSTI TŘEBÍČE - PTÁČOVĚ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2022 11.07.2022 10:00
Ev. č. 22180004 Nákup nového dopravního automobilu pro vybavení jednotky SDH, město Třebíč - MČ Ptáčov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2022 15.06.2022 23:59
Ev. č. 22180003 Nákup nového dopravního automobilu pro vybavení jednotky SDH, město Třebíč - MČ Pocoucov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2022 15.06.2022 23:59
Ev. č. 22170009 Prodloužení VO v Týnském údolí (propoj mezi rybníky Baba a Vodovodní), Třebíč
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 13.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››