Veřejná zakázka: Ev. č. 22170016 Administrace veřejné zakázky "Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí" - opakované zadání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 764
Systémové číslo: P22V00000063
Evidenční číslo zadavatele: 22170016
Vzniklá zakázka: Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí
Datum zahájení: 25.07.2022
Nabídku podat do: 04.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ev. č. 22170016 Administrace veřejné zakázky "Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí" - opakované zadání
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování kompletních zadávacích podkladů pro zadávací řízení, poskytování právních služeb ve smyslu odborného poradenství v průběhu zadávání nadlimitní veřejné zakázky ve veřejných službách v přepravě cestujících pod názvem „Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí – opakované zadání“ (dále jen „zakázka“) a zajištění kompletního výkonu zadavatelských činností (zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky), dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), konkrétně dle § 43 zákona.
Předmětem plnění je zejména:
- práce spojené s administrací zakázky včetně návrhu budoucí smlouvy,
- vyřizování námitek,
- poskytování právních služeb,
- jednání s příkazcem,
- zastoupení zadavatele v případném řízení před ÚOHS v prvním stupni,
- kompletace dokladů zadávacího řízení k archivaci Příkazce.
Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Město Třebíč
 • IČO: 00290629
 • Poštovní adresa:
  Karlovo nám. 104/55
  67401 Třebíč
 • Název odboru: Odbor dopravy a komunálních služeb
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trebic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky