Veřejná zakázka: Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – Vybavení autobusů MAD a dispečerské pracoviště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 809
Systémové číslo: P23V00000010
Evidenční číslo zadavatele: 23170003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-008477
Datum zahájení: 23.02.2023
Nabídku podat do: 14.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – Vybavení autobusů MAD a dispečerské pracoviště
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodání a instalování vybavení autobusů MAD, konkrétně jednotek OBU (On Board Unit), které budou zajišťovat obecnou preferenci vozidel veřejné dopravy pomocí protokolů systému V2X (neboli C-ITS systémy) a komunikaci mezi vozidlem a inteligentními zastávkovými označníky MHD pomocí V2X komunikace. OBU jednotky budou instalovány do vozidel třetí strany - dopravce, který pro Město Třebíč zajišťuje službu v závazku veřejné služby. Instalace jednotek musí být provedena takovým způsobem, který umožní jejich budoucí demontáž z vozidla a opakovanou montáž do jiných vozidel a rovněž bude minimalizovat nutné fyzické zásahy do vozidla (vrtání, řezání otvorů apod). Realizace preference MHD v městě Třebíč je založena na projektu C-ROADS s využitím evropském standardu C-ITS (zkratka C2X či V2X) a řešení navržené uchazečem včetně všech použitých komponent musí být koncipováno dle požadavků C-ROADS. Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení zadávací dokumentace konstatuje, že tato veřejná zakázka je zadána formou Design & Build. Musí být zachovány všechny požadavky zadavatele na funkčnost dodaného plnění, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD Požadavky na výkon a funkci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 192 441 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Město Třebíč
 • IČO: 00290629
 • Poštovní adresa:
  Karlovo nám. 104/55
  67401 Třebíč
 • Název odboru: Odbor dopravy a komunálních služeb
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trebic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky