Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2022
podlimitní Příjem nabídek 21.10.2021 09.11.2021 11:00
Ev. č. 21170019 Prostranství před ZŠ Kpt. Jaroše
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2021 08.11.2021 10:00
Ev. č. 21030020 Snížení energetické náročnosti bytového domu na ul. Spojenců 184/55, Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2021 11.11.2021 10:00
Ev. č. 21120001 Tisk periodika Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč
podlimitní Vyhodnoceno 19.08.2021 24.09.2021 10:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Kamery
podlimitní Vyhodnoceno 02.08.2021 31.08.2021 10:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – Křižovatky
podlimitní Vyhodnoceno 26.04.2021 12.08.2021 10:00
všechny zakázky