Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 21160004 Založení zeleně v okolí 5 BD na ul. Na Kopcích a Kremláčkova v Třebíči
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 22.09.2021 10:00
Ev. č. 21160005 Zahradně architektonické řešení okolí kostela sv. Václava a sv. Ludmily
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 22.09.2021 10:00
Ev. č. 21120001 Tisk periodika Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč
podlimitní Příjem nabídek 19.08.2021 24.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016