Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – Křižovatky
podlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 03.06.2021 10:00
Úprava dopravního řešení křižovatky u Jejkovské brány, Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2021 25.05.2021 10:00
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 02.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016