Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis světelných signalizačních zařízení v Třebíči
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2024 29.03.2024 10:00
Ev. č. 24030004 - Oprava bytů v bytovém domě na ul. Myslbekova č. p. 594, Třebíč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2024 22.03.2024 09:00
Stavební úpravy Městské knihovny Třebíč, ul. Hasskova
podlimitní Vyhodnoceno 23.02.2024 12.03.2024 10:00
Plošné vysprávky místních komunikací v roce 2024
podlimitní Vyhodnoceno 25.01.2024 12.02.2024 10:00
Most přes Týnské údolí
podlimitní Vyhodnoceno 04.12.2023 10.01.2024 10:00
Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč
nadlimitní Vyhodnoceno 23.11.2023 15.02.2024 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí
nadlimitní Vyhodnoceno 12.06.2023 29.09.2023 10:00
všechny zakázky