Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 20170001 - Parkoviště v ul. Lavického, Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 10.03.2020 10:30
Ev. č. 20030007 - Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, etapa I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 02.03.2020 10:00
Ev. č. 20030004 - MŠ TŘEBÍČ, UL. DUKOVANSKÁ Č. P. 973 – VZDUCHOTECHNIKA KUCHYNĚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 02.03.2020 12:00
Údržba veřejné zeleně na částech území města Třebíč – západ a místní části
nadlimitní Příjem nabídek 27.01.2020 27.02.2020 10:00
Plošné vysprávky místních komunikací
podlimitní Vyhodnoceno 23.12.2019 24.01.2020 11:00
Vegetační úpravy vybraných kruhových objezdů v Třebíči
podlimitní Vyhodnoceno 23.12.2019 24.01.2020 10:30
všechny zakázky