Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba VO cyklostezka Polanka - Poušov II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 01.07.2024 10:00
Oprava cesty Nad Babou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 01.07.2024 10:00
Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 08.07.2024 10:00
Audiovizuální technika pro zasedací místnost MěÚ Třebíč
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 08.07.2024 09:00
MěÚ Třebíč, rekonstrukce zasedací místnosti č. 211
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.06.2024 09:00
Lávka na Polance, Třebíč
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 20.06.2024 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení - obec Třebíč – Nehradov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2024 23.05.2024 10:00
Revitalizace zámeckého parku v Třebíči - I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 19.04.2024 16.05.2024 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí
nadlimitní Vyhodnoceno 12.06.2023 29.09.2023 10:00
všechny zakázky