Veřejné zakázky Města Třebíč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Třebíč
IČO: 00290629
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ev. č. 23170012 Oprava chodníků ul. Bartuškova, Jar. Heyrovského, Krajinova a Táborská, Třebíč
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2023 25.09.2023 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Třebíč – opakované zadání
nadlimitní Hodnocení 17.08.2023 18.09.2023 10:00
Tisk a distribuce periodika Třebíčský zpravodaj
podlimitní Hodnocení 04.07.2023 17.08.2023 10:00
Veřejná soutěž - zveřejňování reklamního textu v periodiku Třebíčský zpravodaj
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2023 15.08.2023 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti MAD na území města Třebíče a vybraných okolních obcí
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2023 29.09.2023 10:00
všechny zakázky