Veřejná zakázka: Ev. č. 23053004 - Generel odvodnění města Třebíče - levý břeh - přímé zadání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 876
Systémové číslo: P23V00000077
Evidenční číslo zadavatele: 23053004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.10.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ev. č. 23053004 - Generel odvodnění města Třebíče - levý břeh - přímé zadání
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování nového generelu odvodnění levobřežní části města Třebíče. Generelodvodnění je ucelený koncepční dokument, který popisuje stávající stav kanalizace na území města a navrhujezákladní směr rozvoje systému odkanalizování s ohledem na potřeby rozvoje města, ochrany nemovitostí předzatápěním vodou ze stokového systému a eliminací srážkových vod, aby nedocházelo k přetěžování stokové sítěa čistírny odpadních vod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Město Třebíč
 • IČO: 00290629
 • Poštovní adresa:
  Karlovo nám. 104/55
  67401 Třebíč
 • Název odboru: Odbor rozvoje a územního plánování
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053092

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo nám. 116/6
674 01 Třebíč

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky