Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Nejvýhodnější je nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou (Kč bez DPH/ za měsíc (tj. za 1 číslo zpravodaje).
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 35000 nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět