Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ev. č. 20030010 - OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2. A 3. NP PAVILONU I. STUPNĚ ZŠ TŘEBÍČ, KPT. JAROŠE Č. P. 836
Odesílatel Radka Bártová
Organizace odesílatele Město Třebíč [IČO: 00290629]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2020 09:22:20
Předmět Dodatečná informace č. 1

Dobrý den,

V příloze Vám zasíláme dodatečnou informaci a změnu zadávací dokumentace č. 1 k VZMR ev. 20030010 „Oprava hygienického zázemí ve 2. a 3. NP pavilonu I. stupně ZŠ Třebíč, Kpt. Jaroše č. p. 836“ včetně přílohy (opravený výkaz výměr).

S pozdravem

Radka Bártová
referent odboru správy majetku a investic města


Přílohy
- dodatečná informace č 1 02032020.pdf (464.66 KB)
- Výkaz výměr OPRAVA ZŠ Jaroše 2 a 3 NP.xls (243.50 KB)