Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ev. č. 24030004 - Oprava bytů v bytovém domě na ul. Myslbekova č. p. 594, Třebíč
Odesílatel Jana Fidlerová
Organizace odesílatele Město Třebíč [IČO: 00290629]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2024 10:14:43
Předmět Výzva k podání nabídky

Dovolujeme si vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava bytů v bytovém domě na ul. Myslbekova č. p. 594, Třebíč.


Přílohy
- Vyzva_Myslbekova_594.pdf (320.02 KB)