Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ev. č. 22030030 - VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT OCELOKOLNY V MÍSTNÍ ČÁSTI TŘEBÍČE - PTÁČOVĚ
Odesílatel Radka Bártová
Organizace odesílatele Město Třebíč [IČO: 00290629]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2022 08:55:39
Předmět Výzva k podání nabídky

v příloze Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na https://zakazky.trebic.cz/vz00000738.

S pozdravem

Radka Bártová
odbor správy majetku a investic města